x

 

ARTYKUŁY - VARIA


OCENA mocne: 0, słabe: 0
zobacz komentarze

Nowe przepisy Unii Europejskiej - zaktualizowana polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018.

24-05-2018, 11:00, Unikalnych wejść: 4503 , autor: Mahdi
ARTYKUŁY
VARIA

W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że od 25 maja 2018 na stronie/serwisie/portalu Mój Football Manager zacznie obowiązywać zaktualizowana Polityka Prywatności. Zgodnie z regulacjami prawnymi każdy z użytkowników strony otrzyma również stosowne powiadomienie w formie listu elektronicznego.


 

Zakres oraz informacja o Administratorze danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie dla serwisu internetowego oraz stron dostępnych pod adresem myfootballmanager.pl bez względu na urządzenie z którego korzystasz (Komputer osobisty, Urządzenia mobilne).
Możemy w dowolnym momencie zaktualizować niniejszą politykę prywatności jednocześnie podając do publicznej wiadomości informację o jej aktualizacji.
Administratorem danych osobowych jest

Łukasz Czyżycki
e-mail: kontakt@myfootballmanager.pl
 
Dane osobowe, które gromadzimy

Gromadzimy dane osobowe wprowadzone bezpośrednio przez użytkownika strony myfootballmanager.pl Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie.
Dane zbierane są za pomocą formularzy internetowych dostępnych w obrębie strony myfootballmanager.pl.
Aby dane zostały zapisane należy jednoznacznie zaznaczyć pole “Akceptuję regulamin”.
Gromadzimy również dane z urządzeń z których korzystasz - w celach statystycznych (pliki cookie). Pobrane dane nie identyfikują użytkownika jednoznacznie i korzystają jedynie z publicznie dostępnych danych. Możesz zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce.
 
Jak wykorzystujemy gromadzone dane osobowe?

Gromadzone dane osobowe wykorzystujemy i przetwarzamy do udostępniania jego użytkownikowi pełnej funkcjonalności serwisu myfootballmanager.pl oraz w przypadku prowadzenia kampanii marketingowej do pokazania reklam jego użytkownikom.
 
Dostępne możliwości wglądu oraz poprawiania danych osobowych

Użytkownik strony myfootballmanager.pl ma możliwość wglądu oraz poprawiania danych osobowych. Może tego dokonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem danych lub samodzielnie przez wyedytowanie swoich danych profilowych w obrębie serwisu internetowego.
 
Udostępnianie danych

Zgodnie z naszą wewnętrzną polityką prywatności nie udostępniamy Twoich danych żadnemu innemu podmiotowi bez udzielenia Twojej zgody.
 
Przechowywanie danych / Prawo do zapomnienia

Twoje dane przechowujemy stale do momentu, w którym postanowisz o ich usunięciu.
Aby usunąć dane z naszej bazy skontaktuj się z Administratorem Danych. Usuniemy Twoje dane z naszej bazy danych bezzwłocznie.
 
Pliki cookies i statystyki

Serwis myfootballmanager.pl korzysta z narzędzi statystycznych, dlatego na Twoim urządzeniu zapisują się nieszkodliwe pliki cookie. Korzystamy z nich, aby lepiej dopasować system do Twoich wymagań. Możemy też prowadzić szereg kampanii marketingowych z wykorzystaniem Google Adwords oraz Facebook Ads, które wymagają zapisu plików cookie na urządzeniu z którego korzystasz.
Twoje łatwo identyfikowalne dane personalne nie są w żaden sposób przekazywane do podmiotów trzecich. Identyfikacja następuje na podstawie ogólnych danych zapisanych w plikach cookie.
Dane statystyczne nie są przekazywane, analizowane przez inne podmioty niż właściciel / administrator danych.
Więcej o cookies na stronie O Cookies
 
Czy moje dane podlegają profilowaniu?

Przetwarzane przez nas dane nie podlegają profilowaniu, tzn. nie dostosowujemy usług to podjętych przez Ciebie decyzji w obrębie serwisu strony myfootballmanager.pl
 
Jak chronimy Twoje dane?

Możesz być spokojny - Twoje dane są bezpieczne. Nasze serwery posiadają szereg zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem, a sam serwis  zabezpiecza certyfikat SSL przed innymi zagrożeniami płynącymi z komunikacji pomiędzy Twoim urządzeniem a naszym serwerem.
Administrator dopełnia wszelkich powinności, aby dostęp do danych był bezpieczny.
 
Kontakt z Administratorem Danych

Jeśli tylko masz zastrzeżenia, pytania lub wątpliwości możesz skontaktować się bezpośrednio z nami poprzez e-mail: kontakt@myfootballmanager.pl


Autor: Mahdi
Wicemistrz Polski FM 2015, Mistrz Polski FM 2017, FM 2019, FM 2020, FM2021 i FM2022, 3. miejsce w Polsce FM 2018, Typer Sezonu 2020/21 - 2. miejsce, Typer Sezonu 2021/22 - 3. miejsce

KOMENTARZE
Brak komentarzy
Obecnie online: brak użytkowników online
Copyright © 2015-24 by Łukasz Czyżycki