x

 

ARTYKUŁY - VARIA


OCENA mocne: 1, słabe: 0
zobacz komentarze

FOOTBALL MANAGER 2024 - Nowości cz. 2 Transfery i finanse, agenci i pośrednicy, indywidualne cele zawodnika i logika interakcji.

02-11-2023, 19:21, Unikalnych wejść: 2823 , autor: przeminho
ARTYKUŁY
VARIA

 

Poprzednie części:

 

Nowości cz. 1 Proces przeniesienia zapisu z Football Manager 2023 do Football Manager 2024, Japonia i ligi japońskie dodane do Football Managera.
 


 

1 - Inteligentniejsze transfery, budowanie składu i finanse
 


 

 

Ulepszone transfery AI
 

W obszarze rekrutacji zawodników menedżerowie AI otrzymali znaczne usprawnienia w podejmowaniu decyzji, jeśli chodzi o wybór zespołu i pozyskiwanie nowych graczy. Oprócz umiejętności i potencjału menedżerowie AI rozważą teraz także inne obszary, w tym:
- Forma
- Reputacja
- Styl taktyczny

 

Zasadniczo oznacza to, że menedżerowie AI będą szukać graczy o określonych atrybutach, które pasują do ich własnych preferencji taktycznych. Zatem menedżer stosujący podejście Gegenpress będzie szukał szczególnie pomocników z wysokimi atrybutami wytrzymałości i pracowitości, jeśli stwierdzi, że w jego składzie brakuje takiego zawodnika.  Dodatkowo, przy wyszukiwaniu graczy rezerwowych priorytetem są teraz potencjalne zdolności (PA) w stosunku do obecnych (CA), co skutkuje bardziej świadomymi i dynamicznymi decyzjami dotyczącymi budowania składu przez zespoły kontrolowane przez sztuczną inteligencję.
 

Ta ulepszona logika dotyczy również transferów wychodzących, przy czym kluby AI podejmują obecnie znacznie bardziej przemyślane i kontekstowe decyzje dotyczące wypożyczeń młodych zawodników. Jeśli uznano, że zawodnikowi brakuje kondycji fizycznej, klub starałby się ułatwić przejście do bardziej fizycznego zespołu, aby poprawić aspekt rozwoju zawodnika.

 

Zmiany w rozwoju gracza
 

Ulepszono także rozwój zawodników, ponieważ zespoły wykorzystujące sztuczną inteligencję będą częściej włączać młodych zawodników do swoich składów w dniu meczowym. Pracowano także nad tym, jak sztuczna inteligencja ustala priorytety dla meczów w ciągu sezonu, co powinno skutkować poprawioną rotacją, aby pomóc w rozwoju zawodników. Nowością jest także fakt, że niektórzy gracze będą wykazywać przyspieszony rozwój w młodszych latach, podczas gdy niektórzy gracze będą „late developers”, graczami, którzy dokonają przełomu w dalszej części swojej kariery. Historie transferów w grze otrzymały ulepszony interfejs użytkownika i możliwość filtrowania historii transferów ligowych.
 

 

Nowy system finansowy
 

Poważnej poprawie uległy także finanse, aby lepiej odzwierciedlały współczesną piłkę nożną. Dodano wiele nowości i ulepszono niektóre z istniejących funkcji, aby zapewnić większą przejrzystość naszych dochodów i wydatków przez cały sezon. 
 

Nowością, w  przypadku gdy przekroczymy dostępne środki, jest wprowadzenie ujemnych budżetów transferowych dla klubów. Jeśli popadniemy w ruinę, otrzymamy wiadomość w skrzynce odbiorczej z informacją, że musimy albo sprzedać zawodników, albo zastosować klauzule transferowe, aby wygenerować nowy dochód. Przykłady i propozycje obu rozwiązań znajdują się w skrzynce odbiorczej, co wyraźnie wskazuje, ile pieniędzy musimy odzyskać, zanim ponownie uzyskamy dodatni budżet.
 

Jeśli nie będziemy w stanie wygenerować wystarczającej ilości pieniędzy w ustalonym terminie, nasz zarząd przejmie kontrolę nad budżetem i zacznie sprzedawać  naszych zawodników. Kontrola zostanie następnie nam zwrócona po zebraniu środków lub zamknięciu okna transferowego.
 

 


 

 

Ulepszenia systemu Finansowego Fair Play
 

Jeśli klub złamie zasady FFP w grze, obowiązują teraz nowe sankcje, w tym ograniczenia dotyczące wielkości składu i wydatków transferowych, a także grzywny i wstrzymanie dochodów z zawodów. Jeśli klub jest bliski złamania zasad, w menu Finanse pojawi się informacja wyjaśniająca, że ​​budżet płacowy jest zablokowany.
 

Gdy klub zostanie oddany pod zarząd komisaryczny, otrzymamy nową wiadomość, która pokazuje jego zadłużenie netto, wykresy zysków i strat, całkowite wydatki i całkowite dochody.
 

Zostaniemy powiadomieni, że środki transferowe zostały wycofane, a zarządzający klubem wysłuchają i rozważą wszelkie rozsądne oferty transferu złożone za naszych zawodników. Jeśli nie będziemy w stanie pokryć wynagrodzeń zawodników zostaniemy objęci embargiem transferowym do czasu spłaty pieniędzy. Klub może teraz także zawrzeć dobrowolną umowę spółki, czyli obligację rządową, która umożliwia niewypłacalnej spółce spłatę wierzycieli przez ustalony okres, podczas gdy spółka nadal prowadzi działalność.
 

 

Nowe i dynamiczne źródła dochodów
 

Zmiany wprowadzono nie tylko w wydatkach, teraz występują większe wahania w dochodach otrzymywanych przez klub, uwzględniono oferty telewizji o stałej długości. Wiadomości wskazujące na te zmiany pokazują zmiany w wartości umowy i jaki procentowy wpływ ma to na nagrody pieniężne w sezonach objętych nową umową.

W innych miejscach pojawiają się nowe wiadomości zawierające kontekstowe informacje na temat płatności osłonowych oraz szczegółowe informacje na temat zmian cen biletów i sponsoringu w zależności od tego, czy awansowaliśmy, czy spadliśmy. Dostępna jest także nowa tabela ligowa biletów sezonowych, która pokazuje kluby w kolejności sprzedanych biletów i odzyskanych przychodów.
 


 

Wszystkie te szersze informacje mają na celu poprawę przejrzystości funkcjonowania finansów w grze. Mniej pieniędzy będzie teraz opisywanych jako „ogólne” lub „inne” w menu Finanse, a obliczenia zatwierdzonych wydatków dla przyszłych przelewów zostały ulepszone. Ponadto dochody i wydatki z tytułu pożyczek są teraz wymienione oddzielnie od dochodów i wydatków z tytułu umów stałych.

W przypadku klubów z niższych lig, przechodzenie na zawodowstwo nastąpi teraz w momencie awansu, a nie na koniec sezonu. I odwrotnie, nieprzejście z ligi profesjonalnej do półprofesjonalnej po spadku z niższych lig będzie również bardziej zauważalne i wystąpią bardziej zauważalne niepowodzenia sportowe i finansowe.
 

 


 

 

2 - Agenci i pośrednicy
 


 

 

Korzystanie z agentów w celu lepszego wglądu w rynek transferowy
 

Aby zapewnić lepszą przejrzystość wycen zawodników i zainteresowania rynkiem, FM24 wprowadza opcję „Zapytaj agenta o zainteresowanie rynkiem”. Ten nowy dodatek umożliwia menedżerom nawiązanie rozmowy z agentem gracza, zapewniając trzy opcje odpowiedzi: „Desperate” wskazuje na pilną potrzebę przeniesienia gracza dalej, podczas gdy „Keen” oznacza, że ​​chcesz sprzedać i jesteś zainteresowany tym, co rynek uważa za aktualną wartość. „Curious” występuje, jeśli chcesz sprzedać, ale tylko za odpowiednią cenę.
 

Wybranie jednej z opcji spowoduje zainteresowanie sprzedażą zawodnika. Jeśli zgodzi się na przeprowadzkę, agent poinformuje nas o aktualnej wartości rynkowej zawodnika i klubach najbardziej zainteresowanych jego usługami.
 

Jeśli jednak chęć sprzedaży zaskoczy gracza i nie będzie chciał odejść, agent odmówi podjęcia prób jego sprzedaży i być może będziemy musieli go przestraszyć.
 


 

Po otrzymaniu wstępnej odpowiedzi będziemy mieli możliwość poproszenia agenta o kontynuację i rozpoczęcie transferu lub możemy ponownie rozważyć swoje opcje, jeśli nie jesteśmy zadowoleni z potencjalnej ceny lub klubów, o których mówi się, że są zainteresowane. Jeśli zawodnik chętnie odejdzie, ale nie ma chętnych, agent wyjaśni dlaczego.
 

Po rozmowie z agentem cena na profilu gracza zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlała omówioną wartość rynkową. Ta nowa wartość będzie początkowo wyświetlana w innym kolorze (wartość gracza widoczna na screenie) i pozostanie aktywna w profilu gracza aż do jej wygaśnięcia. Okres ten różni się w zależności od tego, gdzie znajdujemy się w sezonie – w oknie transferowym/poza nim, w dniu ostatecznego terminu transferu i tak dalej.
 

Należy pamiętać, że chociaż ta nowa funkcjonalność zapewni lepszą przejrzystość potencjalnych opłat dla zawodników, których chcemy sprzedać, nie gwarantuje ona sprzedaży za każdym razem.
 

W FM24 udoskonalono i rozwinięto także funkcję „Zapytaj agenta o dostępność”, która została wprowadzona w FM22. Obejmuje to teraz klauzule dotyczące zwolnienia z minimalnej opłaty i oczekiwaną długość kontraktu w żądaniach gracza. Jako menadżer możemy kwestionować te żądania, negocjując warunki z agentem zawodnika, aby uzgodnić umowę, która będzie odpowiadać obu stronom.
 

Pośrednicy
 

Jeśli chcemy sprzedać jednego ze swoich zawodników, ale jego agent nie współpracuje lub oferty nie spełniają naszych oczekiwań, możemy teraz zatrudnić Pośrednika, który pomoże nam w sprzedaży.

Pośrednicy to brokerzy rekrutowani przez dyrektora sportowego (lub odpowiedniego członka personelu), którzy mogą pomóc we wzbudzeniu nowego zainteresowania zawodnikiem i pomóc w zabezpieczeniu transferu za procent końcowej opłaty za transfer.

Zainteresowanie, jakie są w stanie pozyskać, zależy od kilku czynników, w tym od ich zasięgu i umiejętności jako agenta. Ich zakres jest miarą lokalizacji geograficznej, w której działają – na przykład Pośrednik o zasięgu w Europie kontynentalnej wzbudziłby zainteresowanie odpowiednich klubów w regionie. Ich umiejętności pomogą określić, jakie zainteresowanie i wartość sprzedaży mogą znaleźć dla naszego gracza.

Prowizja jest ograniczona do maksymalnie 10% całkowitej opłaty za transfer, tak jak ma to miejsce w grze profesjonalnej. Koszt ten jest pokazywany w trakcie całego procesu, począwszy od początkowej pozycji w skrzynce odbiorczej wskazującej, że otrzymano ofertę, aż do wiadomości o zakończeniu transferu.
 

Ocena opcji pośrednika jest kluczowa. Chociaż pobierana przez nich prowizja opiera się na ich zasięgu i umiejętnościach, ktoś bardziej znany, ale z mniejszymi umiejętnościami może w efekcie zapłacić więcej niż osoba z wyższymi kwalifikacjami, ale z gorszymi kontaktami. Innym czynnikiem jest czas, jaki zamierzają spędzić na zbieraniu ofert. Pośrednicy o większych umiejętnościach szybciej znajdą oferty, ale, co zrozumiałe, ich koszt jest wyższy. W najbardziej pracowitych okresach transferowych w sezonie, takich jak ostateczny termin, czas ten ulega skróceniu, co może oznaczać, że niektórzy Pośrednicy o niższych kompetencjach mogą całkowicie nie być w stanie ukończyć swojej pracy.

Aby skorzystać z pośrednika, przejdź do menu Transfer w profilu gracza i kliknij przycisk „Zatrudnij pośrednika do sprzedaży zawodnika”.
 


 

Jeśli agent zawodnika nie chciał pomóc nam w sprzedaży zawodnika na wcześniejszym etapie procesu, ponieważ jego zawodnik nie chciał odejść, zwrócenie się do pośrednika może spowodować niezadowolenie zawodnika i zakłócenie szatni. I odwrotnie, może to również zapewnić opcje sprzedaży, których własny agent gracza nawet nie uznałby za możliwe, ponieważ Pośrednik może mieć lepsze kontakty.

Jeśli zdecydujemy się zatrudnić Pośrednika i będzie on w stanie zająć się jednym z naszych graczy, otrzymamy szybkie wyskakujące okienko czatu od odpowiedniego pracownika, wyświetlające, którzy Pośrednicy oferują swoje usługi, oraz podgląd tego, czego oczekują zapewnić i za ile. Na tym etapie Pośrednik przekaże wystarczającą ilość informacji, abyśmy mogli podjąć świadomą decyzję, nie zdradzając zbyt wiele.

Po zapoznaniu się z ofertą każdego Pośrednika możemy wybrać, który z nich najbardziej nam odpowiada i poprosić go o powrót z konkretnymi ofertami. Po upływie odpowiedniego czasu wybrany przez nas Pośrednik powróci z obiecanymi ofertami, które możemy zaakceptować, negocjować lub odrzucić według własnego uznania.
 

Jeżeli żaden z klubów, które Pośrednicy uznają za zainteresowanego złożeniem oferty za naszego zawodnika, takiej nie złoży, zostanie wyjaśnione ich uzasadnienie. Pośrednik poinformuje nas również, jeśli w ogóle nie będzie mógł pozyskać żadnego zainteresowania. W takim przypadku możemy spróbować ponownie później. Po upływie odpowiedniego czasu zostaniemy o to poproszeni.

Jeśli nie otrzymamy żadnych ofert, ale nadal desperacko chcemy sprzedać zawodnika, istnieje możliwość postawienia ultimatum wszystkim Pośrednikom zamiast wybierania tylko jednego. To ultimatum służy jako system „kto pierwszy, ten lepszy”, w którym wszyscy Pośrednicy będą starali się pozyskać ofertę za naszego gracza, a pierwsza oferta jest jedyną ofertą. Oznacza to jednak, że nie będziemy mogli wybrać konkretnego Pośrednika i nie będziemy świadomi powiązanej z nim opłaty procentowej z góry. Jeżeli po miesiącu w dalszym ciągu nie otrzymamy żadnych ofert na swojego zawodnika, ultimatum wygaśnie.

Jeśli anulujemy lub odrzucimy ofertę uzyskaną od Pośrednika, jest mało prawdopodobne, aby zarówno ten Pośrednik, jak i powiązany klub złożyli dalsze oferty za danego tego zawodnika przez krótki okres czasu.
 

Pośrednicy mogą również pracować dla innych klubów, co oznacza, że ​​zwrócą się do nas bezpośrednio, jeśli ktoś inny będzie chciał zwolnić zawodnika. W takich przypadkach otrzymamy Raport Scouta, zawierający informacje zwrotne od agenta, zawierające kilka oczekiwanych szczegółów finansowych w przypadku zawarcia tej transakcji.
 

TransferRoom
 

Kolejną nowością w FM24 jest wprowadzenie TransferRoom. Ma to na celu uproszczenie procesu udostępniania zawodników innym klubom. Ta nowa opcja zastępuje opcję „oferta klubom”, umożliwiając menedżerom lepszy przegląd potencjalnych nabywców i innych graczy obecnych na rynku. Chociaż nie jest to opcja natychmiastowa, TransferRoom agreguje oferty klubów, a odpowiedzi mogą się różnić w zależności od terminu sezonu i okna transferowego.
 


 

Łączenie narzędzi transferowych
 

Wraz z wprowadzeniem Pośredników i ulepszeniami funkcjonalności Agentów, FM24 wprowadził zmiany na ekranie Statusu Transferu. Kluby zainteresowane zawodnikiem są teraz klasyfikowane jako posiadające „aktywne zainteresowanie” lub „pogłoski o zainteresowaniu”. Podano kontekstowe powody ich zainteresowania, na przykład to, czy gracz jest celem pierwszego wyboru na określonej pozycji.
 


 

Kluczową funkcją pozostaje informacja zwrotna od agenta, z możliwością omówienia generowania zainteresowania rynkiem, zatrudnienia pośrednika lub korzystania z TransferRoom. Jeśli te opcje okażą się nieskuteczne ze względu na niechęć gracza do opuszczenia drużyny, menedżerowie mogą, zamiast tego spróbować przekonać gracza do opuszczenia drużyny. Na ekranie znajdują się także zakładki dotyczące statusu transferu i wypożyczenia, umożliwiające wydawanie instrukcji dyrektorowi sportowemu.

 


 

3 - Indywidualne cele zawodnika i logika interakcji
 


 

Utrzymuj piłkarzy ,,głodnych" dzięki celom
 

W Football Manager 2024 wprowadzono kluczową funkcję mającą na celu motywowanie piłkarzy i optymalizację ich wyników: indywidualne cele w zakresie wydajności. Cele te mogą obejmować różne aspekty rozwoju zawodnika, występy w drużynie lub poprawę treningu. (takie jak nowe pozycje, role, cechy i średnie oceny), zdobyte gole, udzielone asysty, zachowane czyste konto i ogólne wyniki w meczu.
 


 

Wyznaczanie celów swoim zawodnikom to nowy proces w Football Managerze. Opcja zostanie udostępniona, gdy będziemy chwalić lub krytykować zawodnika za jego ostatnie występy, podczas rozmów z zawodnikiem odchodzącym na wypożyczenie, podczas negocjacji kontraktu z nowym zawodnikiem lub gdy zawodnik przyjdzie do nas z problemem, lub będzie niezadowolony. Należy pamiętać, że zarówno gracz, jak i jego agent mogą chcieć negocjować te cele, dlatego kluczowa jest elastyczność.

Wyznaczając cel, ważne będzie, aby uważnie obserwować osobowość gracza, jego relacje z nami i kontekst bieżącej sytuacji. Na przykład zaoferowanie graczowi ścieżki czasu gry może zwiększyć jego zainteresowanie pracą w naszym klubie, ale w miarę upływu sezonów będziemy musieli dotrzymywać obietnic. Podczas rozmów na temat ścieżki gry można obiecać konkretny cel na nadchodzący sezon. Na przykład; zawodnik chce w swoim trzecim sezonie regularnie grać w podstawowym składzie. W takim przypadku możemy ustawić cel na sezon 1 i 2, np. określoną liczbę bramek. Jeśli zawodnik osiągnie ten cel, oczekuje się, że dotrzymamy umowy i uczynimy go regularnym graczem w trzecim sezonie.
 


 

W FM24 zobaczymy nową zakładkę celu dodaną do ekranu głównego. Dodatek ten umożliwi wgląd w opinie gracza na temat jego awansu. W przypadku wypożyczonych zawodników wszelkie plany i cele dotyczące czasu gry są podświetlone na fioletowo, co odróżnia je od celów specyficznych dla naszego klubu.

Ponadto, gdy gracze przybywają na wypożyczenie do naszego klubu, mogą przybyć z celami ze swoich klubów macierzystych. Spełnienie tych warunków i celów pomoże graczowi osiągnąć własne cele. Nasi pracownicy mogą doradzić, kiedy i jak oferować cele graczom poprzez spotkania personelu lub wiadomości w skrzynce odbiorczej.
 

Jeśli zawodnik pomyślnie osiągnie swój cel – na przykład strzeli więcej bramek, zapewni więcej asyst lub osiągnie dobre wyniki w treningu – będziemy mogli mu pogratulować, ale możemy też złożyć pewne obietnice, których będziemy musieli dotrzymać, na przykład zaoferować mu nowy kontrakt. 
 

Z drugiej strony, jeśli graczowi nie uda się zrealizować celu, zostaniemy o tym powiadomieni przez swojego Player Liaison Officer, który wyjaśni jego reakcję na niepowodzenie celu i wyjaśni, kto jego zdaniem jest winny – decyzja należy do nas jak sobie poradzić z sytuacją.
 


 

Gracze mogą wtedy zareagować na różne sposoby. Mogą wyrazić wiarę w swoje umiejętności, jeśli zbliżą się naprawdę blisko celu, lub pokażą inne pozytywne wskaźniki wydajności, takie jak asysty. A jeśli kontuzje odegrały rolę w niepowodzeniu celu, gracz rozumie, że cel nie mógł zostać w tym momencie osiągnięty, i ma nadzieję, że my też to rozumiemy.
 

Lepsze rozmowy dzięki zmianom w logice interakcji
 

Jedną z dużych zmian, jakie wprowadzono w interakcjach w FM24, są ulepszenia string severity system, który pozwala, aby każda pozytywna lub negatywna odpowiedź AI miała trzy różne warianty ważności – z ponad 2000 nowych odpowiedzi AI.
 

Dzięki temu będziemy teraz świadkami mniejszej liczby przypadków zbyt surowych i nierealistycznych reakcji graczy. Na przykład, jeśli nasz gwiazdorski napastnik właśnie w pojedynkę poprowadził naszą drużynę do zwycięstwa, a chcemy zasypywać go pochwałami, jest mniej prawdopodobne, że zareaguje skrajnie. Teraz pozytywne, neutralne i negatywne reakcje na różnym poziomie mają dokładniej odzwierciedlać ich opinię.
 

W stosownych przypadkach zapewniony zostanie także większy kontekst dla reakcji, co pomoże w dostarczeniu dodatkowego uzasadnienia i możliwości przekonania ich do zmiany opinii, jeśli nie zgadzamy się z tematem rozmowy.
 

Rozwiązano także problemy, aby zaradzić przypadkom nierealistycznego niezadowolenia graczy i zapewnić jaśniejsze uzasadnienie ich obaw. Tak więc, jeśli zawodnik rozważa zbadanie opcji po wygaśnięciu kontraktu, jego pragnienia powinny być bardziej oczywiste – czy będzie to chęć gry w pucharach kontynentalnych, czy oczekiwanie na awans klubu.
 

Reakcje graczy będą się teraz różnić w zależności od kontekstu, co przełoży się na bardziej autentyczne interakcje. Dodatkowo interakcje zapewniają jaśniejsze uzasadnienie niezadowolenia graczy i wymagań, ułatwiając lepszą komunikację pomiędzy menedżerami i graczami. Ogólnym celem jest stworzenie szerszego zakresu realistycznych reakcji, zarówno w mowie, jak i mowie ciała, co zapewni bardziej konstruktywne rozmowy.
 

Ulepszone spotkania personelu
 

Spotkania sztabu w FM24 również uległy ulepszeniom. Można je teraz lepiej dostosować i nadać priorytet odpowiednim informacjom. Możemy pominąć tematy, które nie są dla nas interesujące lub istotne, dzięki czemu możemy dostosować rozmowę do swoich potrzeb. Możliwe jest dostosowanie sposobu dostarczania każdego tematu personelu, co daje kontrolę nad włączaniem podtematów, podsumowań skrzynki odbiorczej lub pomijaniem niektórych tematów.
 


 

Klikając „Preferencje spotkań”, możemy teraz dostosować sposób wyświetlania każdego tematu personelu. Będziemy mieć możliwość włączania podtematów do Spotkań, otrzymywania podsumowań do swojej skrzynki odbiorczej lub pomijania niektórych tematów w przyszłości.
Kiedy na spotkaniach pojawiają się sugestie dotyczące zatrudnienia personelu zaplecza, jego klub i ocena zostały usunięte, aby wyświetlić bardziej istotne informacje. Teraz zobaczymy ich kluczowe atrybuty dla sugerowanej roli wraz z kontekstem wyjaśniającym, dlaczego zostali rekomendowani. Nowe wyskakujące okienko pozwala także przyjrzeć się obecnym pracownikom pełniącym tę rolę w naszym klubie.


Autor: przeminho
Zastępca Redaktora Naczelnego

KOMENTARZE

Mahdi
Wicemistrz Polski FM 2015, Mistrz Polski FM 2017, FM 2019, FM 2020, FM2021 i FM2022, 3. miejsce w Polsce FM 2018, Typer Sezonu 2020/21 - 2. miejsce, Typer Sezonu 2021/22 - 3. miejsce


Komentarzy: 10643

Grupa: Root Admin

Ranga: Ojciec Założyciel

Ranga sponsorska: Sponsor Główny

Dołączył: 2015-03-20

Poziom ostrzeżeń: 0

02-11-2023, 20:09 , ocenił powyższy materiał: mocne - Bardzo mi się podoba

Super robota!
Obecnie online: brak użytkowników online
Copyright © 2015-24 by Łukasz Czyżycki